Effective Gender Equality in Research and Academia (EGERA) (6-7 Ekim 2017)

Ortadoğu Teknik Üniversitesinin, üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ve kültürünün etkin bir biçimde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Ocak 2013 tarihinden bu yana yürütmekte olduğu "Effective Gender Equality in Research and Academia (EGERA)" projesi kapsamında, 6-7 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen “Üniversitede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hedefler, Kazanımlar, Dirençler” başlıklı çalıştaya, Prof. Dr. Konca YUMLU ve Prof. Dr. Dilek TAKIMCI katıldı.