26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi "Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet" Temalı Çağrı Metni
Değerli Katılımcılar,

Çağdaş Drama Derneği’nin her yıl düzenlediği “26. Uluslararası Eğitimde
Yaratıcı Drama Kongresi” 9-11 Mart 2016 tarihleri arasında, Doğu ile
Batının birbirine bağlandığı ve kültürler arası bir köprü niteliğinde olan
İstanbul’da yapılacaktır. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalı ve Çağdaş
Drama Derneği işbirliğiyle “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” teması altında
düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmekten onur
duyacağımızı belirtmek isteriz.

Toplumsal cinsiyet, bilindiği gibi kadın ve erkek olmanın biyolojik
anlamının ötesinde kültürel bir olgudur. Toplum tarafından erkek ve kadına
farklı roller verilmekte/dayatılmaktadır ve bu roller adaletsiz olup,
çoğunlukla da kadınların aleyhine bir dağılım göstermektedir. Toplum
yapıları ise bu eşit olmayan, yapay sistem üzerine kurulmuştur. Başlığımız
içinde yer alan bir diğer konu şiddet ise bireyin kendisine ve
çevresindekilere yönelik her türlü kısıtlayıcı engelleyici sindirici,
duygusal etkilenmelerden başlayarak ölüme kadar giden sonuçları olan
davranışlar olarak tanımlanabilir.

Ataerkilliğin belirlediği cinsiyet rollerinin nesnesi olan kadınlar ve
erkeklerin kendilerinden beklenen roller içinde davranma estetiği
teknolojiyle hız kazanmakta ve karşılıklı olarak “şiddet”le
biçimlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen medya
teknolojilerinin de etkisiyle ‘kadın ve erkek olma’ durumları, gelenekler
ve sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerin de etkisiyle ağırlıklı
olarak şiddet ekseninde yaratılmakta, üretilmekte ve hatta
pekiştirilmektedir ve her zaman var olan bu sorunlar daha da görünür
olarak toplumu yeniden biçimlendirmektedir.

Bu bağlamda sorunları görünür kılarak saptamak, çözüm yolları aramak ve
tartışmak üzere, disiplinler arası yaklaşımlarla sempozyum, konferans,
drama atölyeleri ve performanslardan oluşan etkinliklerin düzenleneceği
kongremize tüm katılımcılarımızı bekliyoruz.

Kongre ile ilgili detaylı bilgi için web adresine ( www.dramacongress.net
) bakabilirsiniz.

Doç. Dr. Fehime Nihal Kuyumcu
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi