Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversiteler İçin Çalıştay
  YÖK ün 7 Mayıs 2015 te yaptığı çalıştayda üniversitelerde toplumsal
cinsiyet eşitliği mevcut durumu ve neler yapılması gerektiği tartışıldı.
Oluşturulan dört çalışma grubundan çıkan sonuçlar:
  Tema 1
  Tema 2
  Tema 3
  Tema 4