Tanıtım

Tanıtım

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), Ege Üniversitesi Senatosunun 12.11.1996 tarihli, 13-9 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun 27.08.1996 tarihli onayı ile Üniversite Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi uyarınca, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Amaçlarımız
 

Eşitlikçi, etkin ve sürdürülebilir kalkınma çabaları ile özel ve kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunuculuğunu yapmak ve bu savunuyu akademik hayata taşımak.
Üniversitenin kadın merkezleri ve kadın konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak.

Yurtiçinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili çalışmaları izlemek, katılmak, duyurmak ve bu konuda araştırma yapmak. Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliğini arttırmak ve iletişim ağı kurmak.

Kadının bir birey olarak  farkındalığını sağlayacak çalışmalar yapmak, destek olmak, rehberlik etmek.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri gerçekleştirmek, uygulamaya yönelik projeler üretmek, bu konularda yapılan araştırmaları takip etmek  desteklemek.

Akademik çalışmalara destek vermek. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarında araştırma ve eğitimin hem teorik hem de pratikte yapılmasını teşvik etmek. Eğitime yönelik etkinliklerde bulunmak. Kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek ve bunların  kitap haline getirerek yayınlamak ve daha geniş kitleye duyurulmasını sağlamak.

Kuruluşundan Günümüze Merkez Müdürleri

Kurucu Müdür Prof. Dr. Seval Sekin, Ziraat Fakültesi ( 1996-2005)

Prof. Dr. Nurselen Toygar, Diş Hekimliği Fakültesi (2005-2008)

Prof. Dr. Feride Aksu, Tıp Fakültesi (2008-2009)

Prof. Dr. Belgin Hoşsu, Su Ürünleri Fakültesi (2009-2010)

Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu, Edebiyat Fakültesi (2010-  2013)

Prof. Dr. Konca Yumlu (2013'den İtibaren)