Siyaset Okulu 2011

SİYASET OKULU 2011

İlki 2008 yılında açılmış olan Siyaset Okulu’nun ikincisi 4 Ocak 2011 - 8 Mart 2011 tarihleri arasında, Siyaset Okulu 2011 adıyla ve 84 katılımcı ile tekrar gerçekleştirilmiştir.

EĞİTİM KADROSU

1- Prof. Dr. Candeğer Yılmaz    Ege Üniversitesi Rektörü
2- Prof. Dr. Nuri Bilgin           E.Ü Edebiyat Fakültesi  
3- Prof. Dr. Ahmet Arslan  E.Ü Edebiyat Fakültesi
4- Prof. Dr. Nuran Şahin            E.Ü Edebiyat Fakültesi
5- Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun E.Ü İletişim Fakültesi
6- Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu    E.Ü İletişim Fakültesi
7- Prof. Dr. Engin Berber    E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
8- Prof. Dr. Zeki Arıkan     E.Ü Edebiyat Fakültesi
9- Prof. Dr. Şükran Ertürk      Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
10- Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel          Dokuz Eylül Üniversitesi  Hukuk Fakültesi
11- Prof. Dr. Oğuzhan Altay                   E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
12- Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu    E.Ü Edebiyat Fakültesi
13- Doç. Dr. Solmaz Zelyut                  E.Ü Edebiyat Fakültesi
14- Doç. Dr. Nilgün Toker E.Ü Edebiyat Fakültesi            
15- Doç. Dr. Esin Çeber E.Ü İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
16- Doç. Dr. Nuran Erol Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi
17- Yrd. Doç. Dr. Engin Önen E.Ü Edebiyat Fakültesi
18- Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı E.Ü İletişim Fakültesi/Ege Ajans
19- Yrd. Doç. Dr. Mehmet Koyuncu E.Ü Edebiyat Fakültesi
20- Yrd. Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütçü E.Ü Edebiyat Fakültesi            
21- Yrd. Doç. Dr. Ahmet İmançer E.Ü İletişim Fakültesi           
22- Yrd. Doç. Dr. Zerrin Öztürk Bakan E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
23- Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek E.Ü Tıp Fakültesi      
24- Sosyolog Derya Şaşman Kaylı  
25- Türkan Miçooğulları İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı
26- Işılay Saygın   Eski Kadından Sorumlu Devlet Bakanı

Ders Konuları

1.Hafta: Cumhuriyet ve Laik Düzene Atılan Adımlar
   
2.Hafta: Hukuk Devrimi ve Medeni Kanun
Kadın Hakları
İnsan Atatürk
Siyaset Felsefesi Nedir?
Problemler ve Çözümler
   
3.Hafta: Özel Alan Kamusal Alan Ayrımı
İnsan Hakları Orijini
Yerel Siyasette Kadın
Siyaset Psikolojileri
   
4.Hafta: Siyaset Psikolojileri
Kadın Gözüyle Siyaset
Empati ve İletişim
Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
   
5.Hafta: Siyasal İletişim
Siyaset Üretim ve Ahlak
Siyasi Propaganda ve Basın Etiği
Seçim Kampanyalarında Kamuoyu Oluşturmada Fotoğrafın Rolü
   
6.Hafta: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadının Hukuki Durumu
Kamu Görevinde Kadının Hukuki Konumu
Temel Haklar ve Uluslar arası Sözleşmeler
Aileyi Koruma Yasası (4320) ve Yasanın İşleyişi
   
7.Hafta: Türkiye Ekonomisi (1923-2010) ve Türkiye-AB İlişkileri
Uluslararası Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın
Ulusal Sağlık Politikaları
Medya ve Kadın
   
8.Hafta: Atatürk Döneminde Siyaset
Antik Dönemde Anadolu’da Kadın ve İktidar
Siyasi Partilerde Kadının Görünürlüğü/ Neden Siyasette Kadın Olmalı?
Siyasi Partilerin ve Parlamenter Sistemin İşleyişi
   
9.Hafta: Yurttaşlık ve Kadın, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Siyasi Arenada Kadın Olmak:Eril Söylemi Dönüştürmek