Akademik

adın Çalışmaları Anabilim Dalı
 

Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAM)´ın teklifiyle Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak açılmış  bir Yüksek Lisans programıdır. EKAM’ın girişimiyle 1997 yılında kuruluş çalışmaları başlatılan Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 12.08.1999 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.02.03-1456-19354 sayılı yazısıyla uygun görülerek EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde belirtilen tarihte kurulmuştur. Kurucu Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda EKAM’ın da kurucusu olan Prof. Dr. Seval Sekin’dir.


Aşağıdaki adresten Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı sayfasına ulaşılabilir.
http://kadincalismalari.ege.edu.tr/